Paslanmaz Çelik Kaliteleri / Stainless Steel Wire qualtity

KALİTE NO: GENEL  ÖZELLİKLERİ
1,4301
304
Doğal ortamda mükemmel korozyona karşı direnç gösteren temel hammadde,u,kırsal yada şehir atmosferinde çok dayanıklılık göstermektedir.Herhangi bir klorür yada asit konsantrasyonu içermemektedir.Ek madde ile yada olmadan dahiçbir sorun olmadan kaynak yapılabilmektedir.Kaynak yapımından sonra herhangi bir ısıtma işlemine  gerekduyulmamaktadır.Yüksek sertlik oranı sebebi ile germede doğru kesim verilerin alındığına dikkat edilmelidir.Madde çokiyi şekilde işlenilebilmektedir.
   
1,4307
304L
Korozyona karşı direnç göstermesi 1.4306'ya göre uygundur.Herhangi bir zorluk olmadan ek madde ile yada olmadan kaynakyapılabilmektedir.Kaynaktan sonra kristalleşmiş korozyona karşı dayanıklıdır.Kaynak yapımından sonra herhangi bir ısıtma işlemine gerek duyulmamaktadır.Krom karbonlarının eksik olması 1.4301 ile kıyaslandığında germeyi kolaylaştırmaktadır.Maddenin işlenmesi 1.4301 ile benzer şekilde yapılmaktadır.
   
1,4306
304L
Kusursuz korozyona karşı direnç 1.4301 de olduğu gibidir.Genel kimyasallarda (nitrik asit,organik soğuk asit çözeltilerinde).En iyi şekilde ek bir madde ile kaynak edilir.Kaynak işleminden sonra kristalleşmiş korozyona karşı dayanıklıdır.Kaynak yapımından sonra herhangi bir ısıtma işlemine gerek duyulmamaktadır.Düşük klorür içeriği 1.4301 ile karşılaştırlıdığında germeözelliğini korumaktadır.Madde çok iyi şekilde işlenilebilmektedir.
   
1,4541
321
Korozyona karşı direnç 1.4306 da olduğu gibidir.Yüksek ısı değerleride (850 °C) devamlılık göstermektedir.Kaynak işlemi1.4307'ye göre yapılmaktadır.Karbon içeriğinin düşürülmesi yerine Ti ile kristalleşmiş korozyona karşı daha dayanıklı hale getirme gerçekleştirilmektedir.Böylece titan karbonitler oluşmaktadır.Titan karbonitlerin bulunması özellikle germe özelliğininegatif olarak etkilemektedir.Bundan dolayı tavsiye edilen kesim verilerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.Maddenin işlenmesiorta ölçüdedir.
   
1,4305
303
En iyi kullanılabilir paslanmaz otomat çeliktir. Kükürt ilavesine rağmen halen pasa karşı çok iyi direnç göstermektedir. Bu çelik özellikle korozyona karşı dirençli vidalarda,gıda maddelerindeki döner parçalarda, sütçülük endüstrisinde alet yapımında kullanılmaktadır.Kükürt ilavesi sebebi ile germe işleminde küçük talaşlar ortaya çıkmaktadır. Maddenin katılması sebebi ile madde işlenmesi daha kötüleştirilmektedir.
   
1,4401
316
Korozyona karşı dayanırlık 1.4571 ile benzerdir. Fakat titan sağlamlaştırması yoktur. Kaynak işlemi 1.4301 ile benzerdir. 1.4301 ve 1.4307 ile kıyaslandığında Molibden içeriği sebebi ile germe özelliği azaltılmıştır. Maddenin işlenmesi 1.4301 uygundur.  
   
1,4571
316 Ti
Titan sağlamlaştırması 1.4571 ile aynıdır. Fakat ek olarak molibden içermektedir. Bundan dolayı aside karşın dayanıklıdırDoğal ortamda mükemmel korozyona karşı direnç gösteren temel hammadde,su,kırsal ya da şehir atmosferinde çok dayanıklılık göstermektedir. Herhangi bir klorür ya da asit konsantrasyonu içermemektedir.Bununla birlikte birçok kimyasal asit, kükürt ve fosfor  asiti,organik asitler, ısı ve konsantrasyona göre.Korozyona karşı yüksek direncinin yanında sıcaklığı koruma özelliğisebebi ile kullanılmaktadır.Kaynak işlemi1.4307'e uygundur.Germe işlemi1.4541'e uygundur.Maddenin işlenmesi sadece1.4571'e göre dikkat edilerek yapılması gerekmektedir. 
   
1,4404
316L
Korozyona karşı dayanırlık 1.4571 ile benzerdir. Fakat titan sağlamlaştırması yoktur. Kaynak işlemi 1.4301 ile benzerdir. Düşük  karbon içeriği 1.4401 ile kıyaslandığında germeyi daha kolay hale getirmektedir. Madde işlemesi 1.4301 uygundur. 
   
1,4436
316L
1,4571 ve 1,4401 ile kıyaslandığında nikel ve molibden ile birlikte daha fazla karıştırılmıştır.Bundan dolayı korozyona karşı dahaiyi dayanıklılık göstermektedir.Kaynak işlemi 1.4307 ile aynıdır.Düşük karbon içeriği sebebi ile germe özelliği daha kötü olmaktadır.Maddenin işlenmesi 1.4541 ile aynıdır.
   
1,4435-1,4432
316L
1.4436 ile kıyaslandığında daha yüksek bir krom nikel molibden karışım özelliği içermektedir.Bu karışım yüksekliği sayesindekorozyona karşı daha iyi dayanırlılık göstermektedir.Kaynak işlemi 1.4307 ile aynıdır.Düşük karbon içeriği sebebi ile germeözelliği ve sağlamlığı sayesinde daha kolay gerçekleşmektedir.Maddenin işlenmesi 1.4541 ile aynıdır.
   
1,4539
904L
Nikel,krom,molibden ve bakır bileşimlerinden meydana gelmiş ve paslanmaz süper çelik olarak tanımlanmaktadır.Mükemmeldayanırlılık sebebi ile en saldırgan bileşenlere (fosfor asit çözeltilerine,20 C kadar kükürt asidi,bütün bileşenler,700C ' ye kadardeniz suyu) karşı direnç göstermektedir.Sıcaklık birleşme tehlikesinin bulunmasına rağmen mükemmel olarak kaynağıyapılmaktadır.Ek malzeme olmadan kaynak yapılması tavsiye edilmektedir.Germe özelliği yüksek bileşenler sebebi ile çok iyiolarak kabul edilmemektedir ve bu yüzden tavsiye edilen kesim verilerine uyulması gerekmektedir.
   
1,4529 1.4539 ile benzer fakat daha yüksek molibden (%6) içermektedir,bundan dolayı delik çürümelerine ve germe korozyonlarına karşı ek olarak kuvvetlendirilmektedir.
   
1,4462
S31803
Austenitik çeliklerin ailesindendir.DUPLEX çeliği olarak tanımlanır.Korozyona karşı asit bileşenlerinde,özellikle fosfor ve organikasitlerde ve klorür içeren karışımlara karşı direncinden böyle tanımlanmaktadır.Kristalleşmiş korozyona karşı iki safhası çeliğe germeden dolayı meydana gelecek yırtınma korozyonlarına karşı direnç kazandırmaktadır.Germe ve yayma sınırı yaklaşık olarak %150 diğer çeliklerde daha fazladır.Bundan dolayı ilk meydana gelen gerilimlerde plastik bir şekillenme oluşmaktadır.Kaynak yapımı,işlenmesi uygun olmayan sayısal değerlerde kötü sonuçlar elde edilmesine yol açmaktadır.
310 ve 314
1000 C Yüksek ısıya dayanıklıdır .